4. OSA. VAIMULIK AMET
3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 56. Üldisi nõudeid
§ 57. Haridusnõuded
§ 58. Vanusepiirangud
§ 59. Ametistaaž
§ 60. Vaimulike ordineerimine


« tagasi