4. OSA. VAIMULIK AMET
1. peatükk. Vaimuliku ameti mõiste

§ 49. Vaimuliku ameti mõiste
§ 50. Mõistete kasutamine


« tagasi