10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 395. EELK autasu saaja
§ 396. EELK autasud ja aunimetused
§ 397. Titulaarpraost
§ 398. Kuldrist
§ 399. Elutöö preemia
§ 400. Teeneterist
§ 400´. Tunnustusmärk
§ 400". Koostöömedal
§ 401. Aukiri
§ 402. Tänukiri
§ 403. Ettepanek autasu andmise kohta
§ 404. Autasu ja aunimetuse andmine ja registreerimine
§ 405. Autasu kandmise õiguse äravõtmine
§ 406. Autasude register


« tagasi