3. OSA. LIIKMESKOND
1. peatükk. Kiriku liikmeks vastuvõtmine

§ 39. Kiriku liikmeks vastuvõtmise üldsätted
§ 40. Kirikuliikme staatuse tõendamine
§ 41. Teise kiriku liikme vastuvõtmine
§ 42. Kiriku liikmeks tagasivõtmine


« tagasi