9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 384. Kiriklikud väärteod
§ 385. Hoiatused ja karistused
§ 386. Manitsuse ja karistuse määramine vaimulikule
§ 387. Armulauaosadusest väljaarvamine (ekskommunikatsioon)
§ 388. Kaebuse esitamine karistamisotsuse peale
§ 389. Karistamisotsuse tühistamine või muutmine


« tagasi