8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 358. Arengukava
§ 359. Arengukava kohustuslikkus
§ 360. Arengukava koosseis
§ 361. Arengukava kehtivuse aeg ja muutmise sagedus
§ 362. EELK arengukava
§ 363. EELK arengukava koostamine ja muutmine
§ 364. EELK arengunõukogu
§ 365. Koguduse arengukava
§ 366. Koguduse arengukava kehtestamine
§ 367. Koguduse arengukava mittekehtestamine


« tagasi