2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 33. Vaimuliku liturgiline rõivastus jumalateenistusel ja talitusel
§ 34. Vaimulikuameti kandidaadi ja ilmikabilise liturgiline rõivastus
§ 35. Piiskopi ja preestri ametitunnused
§ 36. Kaplani ametirõivastus ja ametitunnused
§ 37. Ametirõivastus muude ametikohustuste täitmisel
§ 38. Ametiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus


« tagasi