7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 319. Konsistooriumi, praostkonna ja koguduse eelarvetesse tasutavad maksud
§ 320. Kirikukassamaksu tasumise kord ja tähtajad
§ 321. Kirikukassamaksu tasumisest vabastamine
§ 322. Kirikukassamaksu tasumise tähtaja pikendamine
§ 323. Teised konsistooriumi eelarvesse laekuvad maksud
§ 324. Konsistooriumi eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
§ 325. Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude, nende määra, tasumise korra ja tähtaegade määramine
§ 326. Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumisest vabastamine
§ 327. Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumise tähtaja pikendamine
§ 328. Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
§ 329. Koguduseliikme maksude määramine
§ 330. Koguduse liikmemaks
§ 331. Koguduseliikme maksu tasumisest vabastamine
§ 332. Koguduse eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtpäevadest kinnipidamise jälgimine


« tagasi