2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 23. Korralised jumalateenistused
§ 24. Suured kirikupühad
§ 25. Teised kirikupühad
§ 26. Palvepäevad
§ 27. Nime- ja mälestuspäevad
§ 28. Muude kiriklike sündmuste tähistamine
§ 29. Riiklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamine


« tagasi