5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
3. peatükk. Piiskopliku nõukogu ja piiskoppide kogu kodukord

§ 145. Kokkukutsumine
§ 146. Koosolekust osavõtmise õigus
§ 147. Otsuse vastuvõtmine
§ 148. Alalised komisjonid
§ 149. Õpetusse ja liturgiasse puutuvate küsimuste käsitlemine
§ 150. Usu ja kõlbluse alal tekkinud vaidluse lahendamine
§ 151. Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise ettepaneku tegemine
§ 151´. Piiskoppide kogu


« tagasi