2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 11. Kiriklike talituste pidamine
§ 12. Ristimine
§ 13. Armulaud
§ 14. Piht
§ 15. Konfirmatsioon
§ 16. Laulatus
§ 17. Haige võidmine
§ 18. Ordinatsioon
§ 19. Matus
§ 20. Õnnistamis- ja pühitsemistalitused
§ 21. Vaimuliku ja töötegija ametisse seadmine
§ 22. Talituse registreerimine


« tagasi