4. OSA. VAIMULIK AMET

1. peatükk. Vaimuliku ameti mõiste

§ 49. Vaimuliku ameti mõiste
§ 50. Mõistete kasutamine

2. peatükk. Vaimuliku ameti teostamine

§ 51. Vaimuliku ameti teostamine
§ 52. Teise kiriku vaimuliku ordinatsiooni tunnustamine
§ 53. Preestriameti kandidaat
§ 54. Jutlustaja
§ 55. Ilmikabilised

3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 56. Üldisi nõudeid
§ 57. Haridusnõuded
§ 58. Vanusepiirangud
§ 59. Ametistaaž
§ 60. Vaimulike ordineerimine

4. peatükk. Peapiiskop ja piiskop

§ 61. Peapiiskopi õigused ja kohustused ülemkarjasena
§ 62. Peapiiskopi ja piiskopi ametisseseadmine
§ 63. Piiskopi õigused ja kohustused

5. peatükk. Praost ja abipraost

§ 64. Praosti ja abipraosti valimine ja ametisse kinnitamine
§ 65. Praosti ametiülesanded
§ 66. Praosti õigused
§ 67. Praosti asendamine
§ 68. Praosti või abipraosti kohusetäitja määramine
§ 68´. Toompraost

6. peatükk. Kogudusevaimulikud

§ 69. Koguduse õpetaja
§ 70. Koguduse abiõpetaja ja diakon
§ 71. Resideerimiskohustus

7. peatükk. Teised vaimulikud

§ 72. EELK, piiskopkonna ja praostkonna vikaarvaimulike ametiülesanded ja kohustused
§ 73. Kaplani ametiülesanded ja kaplanite konverents

8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 74. Koguduse õpetaja ametikoha tekkimine ja vabanemine
§ 75. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine
§ 76. Koguduse õpetaja ametikoha täitmise väljakuulutamine
§ 77. Koguduse õpetaja kandidaadi esitamine
§ 78. Koguduse nõukogu kokkukutsumine ja juhatamine
§ 79. Koguduse õpetaja ametisse kinnitamine
§ 80. Hooldajaõpetaja määramine

9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 81. Peapiiskopi ja piiskopi ametist vabastamine
§ 82. Praosti ametist vabastamine
§ 83. Abipraosti ametist vabastamine
§ 84. Koguduse õpetaja ametist vabastamine
§ 85. Koguduse abiõpetaja ja diakoni ametisse määramine ja ametist vabastamine
§ 86. EELK, piiskopkonna ja praostkonna vikaarvaimuliku ametisse määramine ja ametist vabastamine
§ 87. Vaimuliku vabastamine ametikohalt usalduse kaotuse või tööga mittetoimetulemise tõttu
§ 88. Ametiaja pikendamine

10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 89. Ametiülesannete täitmise tähtajaline peatamine
§ 90. Tegevuse peatamine
§ 91. Reservi arvamine
§ 92. Ametist tagandamine
§ 93. Vaimulike nimekirjast kustutamine

11. peatükk. Emerituur

§ 94. Vaimuliku emerituuri arvamine
§ 95. Emerituuri arvatud vaimuliku õigused

12. peatükk. Muud sätted

§ 96. Teenistussuhete korraldamine
§ 97. Puhkus ja asendamine
§ 98. Leinakorra kehtestamine


« tagasi