3. OSA. LIIKMESKOND

1. peatükk. Kiriku liikmeks vastuvõtmine

§ 39. Kiriku liikmeks vastuvõtmise üldsätted
§ 40. Kirikuliikme staatuse tõendamine
§ 41. Teise kiriku liikme vastuvõtmine
§ 42. Kiriku liikmeks tagasivõtmine

2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 43. Kiriku liikme üldised õigused ja kohustused
§ 44. Teise kiriku liikme õigused EELK-s
§ 45. Kogudusse kuuluvus
§ 46. Teise koguduse liikmeks astumine
§ 47. Kirikliku talituse nõudmine teises koguduses
§ 48. Kirikutähe nõudmise ja väljastamise kord


« tagasi