9. OSA. KIRIKUKARI

1. peatükk. Üldsätted

§ 382. Kirikukari eesmärk ja rakendamine
§ 383. Mõisted

2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 384. Kiriklikud väärteod
§ 385. Hoiatused ja karistused
§ 386. Manitsuse ja karistuse määramine vaimulikule
§ 387. Armulauaosadusest väljaarvamine (ekskommunikatsioon)
§ 388. Kaebuse esitamine karistamisotsuse peale
§ 389. Karistamisotsuse tühistamine või muutmine

3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 390. Kirikukohtu koosseis
§ 391. Kirikukohtu pädevus
§ 392. Kaebuse menetlemine
§ 393. Protokollide säilitamine
§ 394. Kirikukohtu töö finantseerimine


« tagasi