8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS

1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 358. Arengukava
§ 359. Arengukava kohustuslikkus
§ 360. Arengukava koosseis
§ 361. Arengukava kehtivuse aeg ja muutmise sagedus
§ 362. EELK arengukava
§ 363. EELK arengukava koostamine ja muutmine
§ 364. EELK arengunõukogu
§ 365. Koguduse arengukava
§ 366. Koguduse arengukava kehtestamine
§ 367. Koguduse arengukava mittekehtestamine

2. peatükk. Aruandlus

§ 368. Üldsätted
§ 369. Aruandeperiood
§ 370. Statistiline aastaaruanne
§ 371. Koguduse sõnaline aruanne
§ 372. Koguduse arengukava täitmise aruanne
§ 373. Praostkonna tegevusaruanne
§ 374. Peakaplani, vikaarvaimuliku ja reservvaimuliku tegevusaruande esitamine
§ 375. Sihtasutuse või organisatsiooni ja kirikukogu komisjoni tegevusaruande koostamine ja esitamine
§ 376. Kirikukohtu tegevusaruanne
§ 377. EELK töövaldkonna tegevusaruande koostamine ja esitamine
§ 378. EELK tegevusaruande koostamine ja esitamine
§ 379. EELK arengukava täitmise aruanne
§ 380. EELK aruannete avaldamine
§ 381. Aruannete küsimustiku ja vormi kehtestamine


« tagasi