7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
5. jagu. Aruandlus

§ 355. EELK revisjonikomisjoni aastaaruanne
§ 356. Praostkonna või koguduse revisjonikomisjoni või revidendi aruandlus


« tagasi