7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
4. jagu. Revideerija tegevuse erijuhud

§ 353. Majanduslike vaidluste lahendamine
§ 354. Varade ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise assisteerimine


« tagasi