7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 343. Korraline revideerimine
§ 344. Korralise revideerimise toimumise sagedus
§ 345. Korralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine
§ 346. Majandustegevuse, raamatupidamise korralduse ja varade revideerimine
§ 347. Revisjoni aruanne
§ 348. Eelarve eelnõu kohta hinnangu andmine
§ 349. Hinnangu andmine eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele


« tagasi