7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
1. jagu. Üldsätted

§ 333. EELK revisjonikomisjon
§ 334. Praostkonna revisjonikomisjon või revident
§ 335. Koguduse revisjonikomisjon
§ 336. Revisjonikomisjoni esimees
§ 337. Piirangud revideerijaks olemisele
§ 338. EELK revisjoni hea tava
§ 339. Revisjonikomisjoni otsustusvõime
§ 340. Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll
§ 341. Audiitorkontroll ja audiitori kaasamine revideerimisse
§ 342. Piirangud informatsiooni avalikustamisel


« tagasi