7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 299. Konsistooriumi ja EELK eelarve eelnõu koostamine
§ 300. EELK eelarve eelnõu menetlemine kirikukogus
§ 301. EELK eelarve avaldamine ja jõustumine
§ 302. EELK eelarvest tehtud eraldise liigendamine
§ 303. EELK eelarve täitmise arvestus
§ 304. Konsistooriumi eelarvest tehtud eraldiste kasutamine
§ 305. Eelarve reserv
§ 306. Eelarvevälised sihtfondid
§ 307. Reservfondi ja eelarveväliste sihtfondide kasutamisest aruandmine
§ 308. EELK eelarve muutmine
§ 309. EELK eelarve erakorraline muutmine
§ 310. EELK eelarve täitmise aruanne
§ 310´. Majandusaasta aruanne
§ 311. Praostkonna eelarve koostamine ja vastuvõtmine
§ 312. Praostkonna eelarve täitmise arvestus
§ 313. Praostkonna eelarve täitmise aruanne
§ 314. Koguduse eelarve koostamine ja vastuvõtmine
§ 315. Koguduse eelarve täitmise arvestus
§ 316. Koguduse eelarve täitmise ja majandusaasta aruanne
§ 316´. Koguduse majandusaasta aruanne


« tagasi