7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 288. Eelarvesüsteem
§ 289. Eelarve eesmärk
§ 290. Eelarve sisu ja tasakaal
§ 291. Eelarve täielikkus
§ 292. Eelarvepõhisus
§ 293. Universaalsuse printsiip
§ 294. Eelarveaasta
§ 295. Kulutuste tegemine, kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud
§ 296. Eelarvetesse laekuvad maksud
§ 297. Eelarve klassifikaator
§ 298. Eelarveaasta tulud ja kulud


« tagasi