6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
5. jagu. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute valimised

§ 247. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni valimised
§ 248. Koguduse sinodi saadikute valimised


« tagasi