6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 240. Koguduse juhatuse koosseis
§ 241. Koguduse juhatuse liikmekandidaat
§ 242. Koguduse juhatuse valitavate liikmete valimine
§ 243. Juhatuse valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile
§ 244. Juhatuse liikmeandmete esitamine registrile
§ 245. Juhatuse erakorraliste valimiste toimumise alused
§ 246. Erakorralistel valimistel valitud juhatuse volituste tähtaeg


« tagasi