6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
6. jagu. Muud sätted

§ 199. Endise EELK koguduse taastamine
§ 200. EELK-sse mitte kuuluva koguduse vastuvõtmine EELK-sse
§ 201. Uue koguduse praostkondliku kuuluvuse määramine
§ 202. Vastuvõetud koguduse vabastamine maksudest


« tagasi