6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
5. jagu. Koguduse lõpetamine

§ 196. Koguduse lõpetamine
§ 197. Koguduse lõpetamise üle otsustamine kirikukogus
§ 198. Koguduse liikme staatus koguduse likvideerimisel


« tagasi