6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 186. Koguduste ühinemine
§ 187. Koguduste ühinemise taotlus
§ 188. Ühinemistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile
§ 189. Konsistooriumi nõusolek koguduste ühinemiseks
§ 190. Koguduste ühinemise otsustamine ühinevate koguduste täiskogude poolt
§ 191. Vara ja kohustuste üleminek koguduste ühinemisel
§ 192. Koguduse liikme staatus koguduste ühinemisel
§ 193. Ühendava koguduse juhtimisorganite valimine
§ 194. Ühendatava koguduse lõpetamine ja likvideerimine
§ 195. Koguduste ühinemise ning ühinemise tõttu koguduse lõpetamise üle otsustamine kirikukogus


« tagasi