6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 178. Koguduse jagunemine
§ 179. Koguduse jagunemise taotlus
§ 180. Konsistooriumi nõusolek koguduse jagunemiseks
§ 181. Täiskogu koosolek uue koguduse asutamiseks koguduse jagunemise teel
§ 182. Koguduse juhtimisorganite valimine
§ 183. Koguduse jagunemise ning jagunemise teel loodud koguduse EELK-sse vastuvõtmise üle otsustamine kirikukogus
§ 184. Koguduse liikme astumine jagunemise teel loodud kogudusse
§ 185. Vara ja kohustuste üleminek jagunemise teel asutatud uuele kogudusele


« tagasi