6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 171. Uue koguduse asutamise taotluse esitamine
§ 172. Arvamuste kogumine asutamistaotluse kohta
§ 173. Asutamistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile
§ 174. Konsistooriumi nõusolek uue koguduse asutamiseks
§ 175. Uue koguduse asutamise koosolek
§ 176. Koguduse juhtimisorganite valimine
§ 177. Koguduse asutamise üle otsustamine kirikukogus


« tagasi