5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 133. Konsistooriumi kantselei
§ 134. Konsistooriumi komisjoni moodustamine
§ 135. Konsistooriumi komisjoni kodukord


« tagasi