5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 130. Konsistooriumi liikmete tööjaotus
§ 131. Valdkonna assessori pädevus
§ 132. Kantsleri pädevus


« tagasi