Tagasi Esilehele
HUGO BERNHARD RAHAMÄGI

Sündinud: 21.05/02.06.1886 Kurtna vald, Hageri kihelkond.

Ristitud: 03.06.1886 (vk) Hageri.

Konfirmeeritud: 09.04.1905 Kaarli kirik.

Isa: köster-kooliõpetaja ja vallasekretär Mart Rahamägi, isa: Hans Rahamägi, ema: Anna snd Kärvet.

Ema: Louise Amalie snd Drellneck, isa: mölder Reinhold Drellneck.

Õed-vennad: 1. Hildegard (Hilda)
2. Henno ( Venemaal vangilaagris)

Õpingud: Jõgisoo vallakool, 189395 Keila kihelkonnakool, 18951905 Tallinna Nikolai gümnaasium (lõpetas kuldaurahaga), 1906–13 Tartu Ülikooli teoloogia teaduskond, 1913 Cand theol (""Evang. lutl leeriõpetuse olust"), 1920 täiendanud Berliini Ülikoolis, Dr theol 1924 (Väitekiri "Eesti rahva sündivuse vähenemise põhjused ja teed selle nähte kõrvaldamiseks".

Ülikoolis kuulas lisaks loenguid õiguse-, majandus-, loodusteaduse, kunsti, Eesti keele ja kirjanduse aladelt.

Akadeemiline kuuluvus: EÜS, hiljem vilistlaskogu ja aukohtu esimees.

Pro venia concionandi/pro ministerio: 03.10.1913, 04.10.1913 Eestimaa Konsistoorium.

Prooviaasta: 1913 Hageri kog.

Ordinatsioon: 03/16.04.1914 Tallinna Toomkirikikus Eestimaa vikaariks.

Teenistuskäik: 1914 Tallinna Püha Vaimu kog abiõpetaja Eestimaa vikaarina, 1914–20 Kaarma kog õpetaja, 1915–18 Kuressaare kog hooldajaõpetaja, 1915–18, 19-20 Püha kog vikaar, 1918–20 Kärla kog vikaar, 1922–34 Tartu Ülikooli kog Eesti pihtkonna õpetaja, 1923–25 Elva kog ajutine asetäitja õpetaja, 1934–39 Tallinna Toomkog ülemõpetaja, . 1939–41 Vikaarõpetaja, Arreteeritud 26.04.1941.

1919-1920 Saaremaa praost, 1934–39 EELK piiskop (valitud 19.06.1934, pühitsetud 16.09.1934), 1923–28 Konsistooriumi assessor, 192831 liturgilise komisjoni esimees

1920 Eesti Kirjanduse Seltsi abiesimees, Taru Eesti evang. Noortemeeste Seltsi ja seltsi meeskoori juhataja, Tartu Vaeste Hoolekandeseltsi töötegija, 1921 Eesti Kristliku Üliõpilasühingu ja selle Vilistlaskogu ning Sõprade Ringi asutaja ja esimees, Akadeemilise Filosoofia Seltsi asutaja, 192231 ajale "Eesti Kirik" peatoimetaja, 1932 Akadeemiliste Usuteadlaste Seltsi esimees, 1933 Usuteadusliste oskusõnade komisjoni esimees, 1933 Usuteadusliku Ajakirja toimkonna esimees ja peatoimetaja, 1932 Akadeemiliste Usuteadlaste Seltsi sotsiaal-eetilise toimkonna esimees, 1933 Tartu Noortemeeste Kristliku Ühingu esimees, 193033 Eesti Karskusliidu esimees, 1935 Rahvuskultuuri ja Rahvahariduse Nõukogus Eesti Kiriku esindaja, 1935 Juudi teaduse Edendamise Seltsi Tartu Ülikooli juures auliige,

Tartu Ülikool: 1920–21Süstemaatilise usuteaduse dotsent, 1921–26 süstemaatilise teoloogia professori kt, 1926–34 Süstemaatilise usuteaduse korraline professor, 1922–24 Usuteaduskonna sekretär, 1926–34 Usuteaduskonna dekaan, 1927–1932 III balti teoloogide konverentsi juhataja, 1932 Uppsala ülikooli audoktor.

1905–06 kodukooliõpetaja praost K Thomsoni perekonnas Hageris.

I ja IV riigikogu liige Kristliku Rahvaerakonna rühmas, 1938–39 Rahvuskogu liige, 1924–25 Haridusminister F Akeli ja J Jaaksoni kabinetis.

Aumärgid: 1931 piiskop Platoni 3. järgu aumärk, 1931 kuödrist ja hõbeametirist, 1936 Eesti Punase Risti mälestusmärk I järgu II aste, 1936 Läti riigilt kolmetähe ordeni I klassi märk.

Laulatatud: I 21.9.1914, II 1939 Tallinn.

Abikaasa: I Edith (22.2.1893–1940), isa: Jaan Hendrikson, ema: Alma snd Kurrikov. Lahutatud.

II Melanie Kukk (piiskop Kukk'e lesk) snd Kuljus.

Kasulapsed: 1. Harry (08.06.1914)
2. Alma (20.11.1914 Raudvere)
3.
.

Surnud: 01.09.1941, hukati Kirovi oblastis.

Maetud: .  

Allikad: EELK KA toimik.


Artiklid

Üles