« tagasi

Piibel ja teoloogia


Kas Jeesus kannatas meie eest esimest surma või teist surma, mida mainitakse Ilmutusraamatus?

Kui küsimuses peetakse silmas seda, kas meid on Jeesuse kannatuste ja surma läbi päästetud teisest surmast ehk igavesest hukatusest, siis on vastus jaatav. Jumal on meid Jeesuses Kristuses oma lasteks ja igavese elu pärijaiks teinud, nii et kui me usume Temasse, oleme ristitud ja loodame kõiges Tema peale, ei ole meil vaja karta hukatust. Ihulik surm seisab meil siiski ees (kui Jeesuse tagasitulek ei toimu meie eluaja jooksul), kuna Jumala tahtmine on anda meile ülestõusmises uus, taevane ja täiuslik ihu.

Kui aga küsija tahab teada, kas Jeesus kannatas ise teist surma, siis on vastus eitav, kuna teine surm tähendab pühakirja kohaselt igavest hukatust ja lahusolekut Jumalast (vt Ilm 20-21). Jeesus on tõeline inimene ja tõeline Jumal, ning kuigi Ta koges ristil olles seda valu ja piina, mida tähendab inimesele lahusolek Jumalast (vt Mk 15:34 ja Mt 27:46), ei ole Tema enda lahusolek Jumalast võimalik.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
26.01.2007

�les üles