« tagasi

Piibel ja teoloogia


Kuidas sobivad kokku evolutsiooniteooria ja Piibli loomislood? Kas meie maailma eksistents on juhuslik nähtus kogu loodus/universumis?

Sarnastele küsimustele on juba vastatud järgmiselt:

http://www.eelk.ee/eelk_vastused/v_vastus.php?id=21

http://www.eelk.ee/eelk_vastused/v_vastus.php?id=65

Loodetavasti on vastused piisavad.

Lühidalt kokku võttes võib öelda, et maailma eksistents ei ole juhuslik, vaid kõigel olemasoleval on Looja, Jumal, kes on kõik teinud vastavalt oma tahtele, mitte kuidagi juhuslikult.

Kuidas Jumal on kõik loonud ja missugused elu- ning arengujõud oma loodusse pannud, on iseküsimus ning vastus sellele ei pea sugugi olema vastuolus evolutsiooniõpetusega - kuigi kristlaste hulgas on siinkohal mitmeid eriarvamusi.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
08.11.2006

�les üles