« tagasi

Piibel ja teoloogia


Mis on peamine vahe juutide ja kristlaste pühakirjadel?

Lühidalt vastates võib öelda, et juutide pühakiri on üks osa kristlaste pühakirjast ehk Piiblist. Piibel koosneb kahest osast: Vanast ja Uuest Testamendist (vahel, eriti vanemas eesti keeles öeldakse ka Vana ja Uus Seadus või Vana ja Uus Leping). Vana Testament ongi see osa Piiblist, mis on pühakirjaks ka juutidele.

Tõsi, traditsiooniliselt kuuluvad kristlaste Vana Testamendi juurde ka nn deuterokanoonilised raamatud (ehk Apokriiva, nagu vanemas eesti keeles öeldakse, või praegusaegsel kujul apokrüüfid), mida juudid tänapäeval pühakirjaks ei pea, nagu nende eeskujul ka paljud protestantlikud usuvoolud (samas sisalduvad need raamatud vanimas kreekakeelses Vana Testamendi tõlkes Septuagintas).

Deuterokanooniliste ehk apokriiva raamatute loetelu võib mõnedes piibliväljaannetes (nt lääne- ja idakiriku omades) teinekord erineda. Eestikeelsetes piibliväljaannetes (mitte küll kõigis) leiab Apokriiva ehk apokrüüfid Vana ja Uue Testamenti vahepealt.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
06.11.2006

�les üles