« tagasi

Piibel ja teoloogia


Lugesin internetist, et Hollywoody staar Mel Gibson arvas, et kõikide maailma sõdade eest vastutavad ainult juudid. Kui Aadam ja Eeva olid juudid, siis on see arvamus õige. Kas Aadam ja Eeva olid juudid või ei?

Aadam ja Eeva ei olnud juudid. Päris õiges tähenduses on juudid Iisraeli rahva ühe suguharu, Juuda suguharu liikmed.

Iisraeli rahvas peab oma otsesteks esiisadeks Aabrahami, Iisakit ja Jaakobit. 1. Moosese raamatu 32. peatükis jutustatakse sellest, kuidas Jumal andis Jaakobile uue nime: Iisrael. Iisraelil ehk Jaakobil oli kaksteist poega (Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda, Daan, Naftali, Gaad, Aaser, Issaskar, Sebulon, Joosep, Benjamin), kelle järgi nimetatakse kahteteist Iisraeli rahva suguharu (tihtipeale kasutatakse Joosepi järeltulijate puhul küll hoopis tema kahe poja, Efraimi ja Manasse nime).

Laiemas mõttes võib juutideks nimetada kõiki iisraellasi, kuid kindel on see, et Aadam ja Eeva nende hulka ei kuulu. Rääkimata sellest, et Piibel ei pea Aadamast ja Eevast kõneldes silmas mitte niivõrd kahte konkreetset isikut, kuivõrd kogu inimkonda. Nime Aadam võib tõlkida kui lihtsalt \"inimene\", nime Eeva aga kui \"kõigi elavate ema\".

Mis puutub Mel Gibsonisse, siis on ta ajakirjanduse teatel oma hiljutist alkoholijoobes autojuhtimist ning arreteerimisele järgnenud vääritut käitumist ja sõnakasutust kahetsenud. Ta palus selle pärast sügavalt vabandust ja teatanud, et ei mõtle tegelikult seda, mida ta ütles, ning see on ühendamatu tema usuga Jumalasse, kes on kõigi inimlaste Looja.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
08.08.2006

�les üles