« tagasi

Moraaliküsimused


Kuidas kirik suhtub tubaka tarbimisse?

Tean, et vist metodisti kirik taunib otseselt tubaka tarvitamist, üsna eitavalt suhtuvad ka paljud teised nn vabakogudused ja õigeusu kirik, kuigi otsest keeldu vist ei ole. Luterlik kirik liigitab suitsetamise enamasti nn adiaaforate ehk kõlbeliselt neutraalsete asjade hulka.

Minu isiklik seisukoht suitsetamise suhtes on negatiivne, kuna on üldteada selle tervistkahjustav mõju ja seega on siin tegemist eksimusega armastuse ja hoolitsuse vastu, mida võlgneme nii oma kaasinimestele kui tänuna Jumalale oma elu eest ka iseendale.

Kindlasti ei saa aga suitsetamisest või mittesuitsetamisest sõltuda kellegi õndsakssaamine, kuna selle aluseks on luterliku õpetuse järgi üksnes Kristuses ilmunud ja teostunud Jumala arm ja armastus.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.03.2003

�les üles