« tagasi

Moraaliküsimused


Kas kogudusest heidetakse välja selline inimene, kes on sooritanud raske patu?

Vastavalt EELK Põhikirja paragrahvile 136 võib koguduse nõukogu koguduse õpetaja ettepanekul heita kogudusest välja koguduseliikme, kes avaldab ristiusu vastu avalikult põlgust või teotab oma eluviisidega kristlase nime.

Pühakirjas antud juhistest lähtudes aga lasub taolistel puhkudel koguduse vaimulikul väga suur vastutus ning kogudusest väljaheitmist tuleb ette äärmiselt harva - enamasti on võimalik probleemid lahendada hingehoidlike vestluste ja pihi abil.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.03.2003

�les üles