« tagasi

Piibel ja teoloogia


Mitmendal niisanil Jeesus suri?

Jeesus sõi viimast õhtusöömaaega (Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumi järgi) tõenäoliselt omaaegse ametliku kalendri järgi 14. niisanil, st samal õhtul, mil enamus ülejäänud juute. Seega suri Ta 15. niisanil.

Kui Johannese evangeeliumis (19, 14. 42) öeldakse, et Jeesus suri "juutide paasapühade valmistuspäeval", st tekib erinevus kolme esimese evangeeliumi andmetega, siis arvavad uurijad, et ilmselt on tegemist juudi ühiskonna usulises ja poliitilises elus toimunud muudatustega Juudi sõja eel ja ajal, mil juhtivaks rahvus- ja usulispoliitiliseks rühmituseks olid saanud seloodid. Nemad pidasid oma paasasöömaaega päev hiljem, st 15. niisanil, nii et Jeesus suri sel ajal, mil - tõsi küll, aastakümneid hiljem - tapeti paasasöömaajaks vajaminevad talled. Nii on Johannese evangeeliumi teate põhjal tõenäoliselt tegemist Jeesuse surmaga seotud sündmuste ja daatumite ülekandmisega evangeeliumi autori ja tema lugejate kaasaega ning neile paremini tuntud olustikku, st Juudi sõja aega.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.03.2003

�les üles