« tagasi

Piibel ja teoloogia


Kes oli Vanas Testamendis Moosese ja Aaroni vanem õde?

Moosese ja Aaroni õe nimi oli Mirjam. Mirjamit nimetatakse naisprohvetiks ja 2. Moosese raamatu 15. peatükis jutustatakse, et just tema oli see, kes pärast Iisraeli rahva läbiminekut Punasest merest trummi kätte võttis ja Issandale kiituslaulu laulis.

4. Moosese raamatus on juttu ka Mirjami ja Aaroni vastuhakust Moosesele, mille tulemusena Mirjam jäi seitsmeks päevaks pidalitõbiseks ja pidi viibima väljaspool Iisraeli leeri.

4Ms 20, 1 järgi suri ja maeti Mirjam Kaadesis.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
25.08.2003

�les üles