« tagasi

Piibel ja teoloogia


Mina olen eestlane. Jeesus oli juut. Jumalapoeg on juut, ka jumal ise on juut. Milline on minu seos Jeesusega? Millise seisukoha pean võtma - arvamagi, et jumal on juut. Nii ei saa ma ju teda ometi tunnistada. Jeesus oli kindlasti tubli isik, aga ma ei saa omaks jumalaks teda võtta? Kas sellepärast põlen siis põrgus või on mul lootust siduda mõne nn maisema jumalaga ning pälvides selle soosingu, peale surma saan ikka kuidagi hakkama. Palun öelge, missuguse seisukoha ma pean võtma?

Küsimus on selles mõttes õigustatud, et judaism on ajalooliselt tõesti üsna kindlalt ajanud nn valitud rahva poliitikat, s.t tulevases jumalariigis on selle arusaama järgi mittejuutidel kohta ainult juudiusku pöördunuina või äärmisel juhul nendena, kes on seatud valitsevat jumalarahvast teenima.

Mõnedest Jeesuse väljenditest võib välja lugeda, et Temagi teadis end olevat tulnud eelkõige "aabrahami sugu", s.t Iisraeli rahvast lunastama. Siiski astub Jeesus jõuliselt vastu igasugusele usulisele ja rahvuslikule kitsarinnalisusele ning tõstab esile arusaama, et Jumala ees on kõik inimesed võrdsed, igasugustele erinevustele vaatamata. Püha Paulus sõnastab selle järgnevalt: "Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi." (Gl 3, 28-29)

Jeesus sündis juudina ehk Iisraeli rahva liikmena, sest iga inimene peab paratamatult kuuluma mingisse rahvusse. Samas on Tema juures olulisem see, et Ta on Jumala Poeg - Jumalal aga ei ole rahvust. Tõsi küll, ka sellest ei ole Iisraeli rahvas sugugi alati teadlik olnud. Varasemal ajalooperioodil eksisteeris inimeste teadvuses palju omavahel võistlevaid jumalaid, kes siis valisid enda omaks ühe või teise rahva või paiga. Nii võisid ka inimesed tihtipeale ise otsustada, missugust jumalat nad teenida tahavad. Iisraeli rahvas teadis end elavat lepingulises suhtes Jumalaga, kelle nimi on Jahve (Jehoova). Ajapikku aga jõuti arusaamisele, et on ainult üks Jumal, kes on kogu maailma ja seega ka kõigi rahvaste Looja ning Valitseja.

Jumalat me ei saa kujutada inimlikul kombel, sest Ta ei ole osa sellest maailmast, vaid seisab selle üle, sellest väljaspool. Kui piiblis tarvitatakse Tema kohta inimlikke väljendeid, siis selleks, et aidata meil pisutki mõista Teda ja meie suhet Temaga. Kõige paremini väljendab seda Jeesuse tarvitatud sõna Isa. Jumal, kes on suurem ja teistsugune kui kõik, mida suudame endale kujutleda, on meile uskumatult lähedal, "Tema sees meie elame ja liigume ja oleme" (Ap 17, 28), Ta hoolib meist ja armastab meid nagu isa oma lapsi. Kusjuures Tema lapsed on lõpuks kõik Tema loodud, vaatamata rahvusele ja kõigile muudelegi erinevustele.

Nii et Jumal ei ole kindlasti mitte juutide Jumal, vaid meie kõigi Jumal, nii nagu Tema näeb oma rahvana kindlasti mitte ainult Iisraeli, vaid kogu inimkonda.

enn.auksmann@eelk.ee
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
00.00.0000

�les üles