« tagasi

Moraaliküsimused


Mida arvab EELK inimese homoseksuaalsusest ja homoseksuaalsetest suhetest?

1998. aastast pärinev dokument "Kiriku missioon ühiskonnas" käsitleb homoseksuaalsust vaid järgnevas seoses:

"Füüsilise seksuaalvägivalla kõrval on vaja tähelepanu pöörata ka vaimsele seksuaalvägivallale seksuaalvabaduse sildi all, nagu seda on homoseksualismi, pornograafia ja prostitutsiooni propageerimine. Selles valdkonnas tuleb seadusandlusega luua piisavad tõkendid."

Kuigi siin ei ole öeldud palju, on oluline siiski üsna selge: EELK suhtub homoseksuaalsusse taunivalt. Taolise suhtumise aluseks on traditsiooniline kristlik moraal, mis rajaneb nii Vana kui Uue Testamendi eitaval seisukohal homoseksuaalsuse suhtes. Homoseksuaalsust mõistetakse kõrvalekaldena inimese loomulikust seksuaalsest suunitlusest või koguni vastuhakuna jumalikule loomiskorrale. Just nii on see mõistetav ka seksuaalsuse lahutamatu seose tõttu soojätkamisega, mis on võimalik vaid hetereseksuaalsete suhete puhul.

Paraku ei ole homoseksuaalsuse küsimus sellega sugugi lahendatud, sest tänapäevani ei ole selge, kas see on tingitud inimeste loomupärasest soodumusest või on tegemist nö. õpitud suundumusega.

Igal juhul tuleb hoiduda homoseksuaalsete inimeste hukkamõistmisest, kuna isegi juhul, kui on tegemist kõrvalekalde või patuga, kehtib ka taoliste inimeste puhul sõnum Jumala armust ja halastusest Kristuses, kes on meid patu needusest ja hukkamõistust vabastanud.

Isiklikult pean parimaks roomakatoliku kiriku seisukohta, mille kohaselt homoseksuaalsetel inimestel tuleb oma soodumusega leppida, kui seda ei õnnestu muuta, aga samal ajal ka hoiduda aktiivsest homoseksuaalsest praktikast. Inimese seksuaalsust tuleb mõista eelkõige Jumala kingitusena, mis on osa mehe ja naise vahelisest armastusest ning kiindumusest ja saab oma täiuses teostuda vaid abielus ja perekonnas.

Ükski homoseksuaalne inimene ei tohi tunda end tõrjutuna, põlatuna ega hukkamõistetuna, kuna Jumal armastab igaüht vahet tegemata. Sama ootab Ta ka igalt inimeselt.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
28.02.2003

�les üles