« tagasi

Piibel ja teoloogia


Mis on evangeelium ja miks seda kuulutatakse?

Evangeelium on kreeka keelest pärinev sõna, mis tähendab head sõnumit või rõõmusõnumit. Keeleliselt on huvitav seegi, et evangeelium ei tähenda ainult millegi hea või rõõmsa kuulutamist, vaid sõna otseses mõttes teada andmist - päris isiklikku teadaandmist, mille tulemuseks on ka isiklik teatavaks ehk omaks võtmine. Nii on evangeelium midagi enamat kui lihtsalt sõnad - apostel Paulus nimetab seda õigusega Jumala väeks, mis teeb õndsaks igaühe, kes selle vastu võtab ja sellesse usub Rm 1, 16).

Evangeeliumi sisuks on Jumala armastus, mis on ilmunud ja inimkonnale osaks saanud Tema ainusündinud Pojas Jeesuses Kristuses, kes on inimestega kõiges peale patu üheks saanud - kannatuste ja surmani välja -, et need, kes Temasse usuvad, võiksid Temaga kõiges üheks saada, võiksid pärida igavese elu ja taevase kirkuse.

Jumala armastus ei teostu aga mitte ainult nn. viimsetes sündmustes - surmas ja ülestõusmises, vaid juba siin ja praegu. Jeesus tuli, et kuulutada vaestele rõõmusõnumit ja vangidele vabadust (Lk 4, 18), st Jumala ligiolu ja armastus on kogetav ka igapäevases elus. Jumal on see, kelle peale võime kõiges loota ja kelle kätte kogu oma elu usaldada.

On loomulik, et inimene, kes on kõike seda kogenud, tahab seda jagada teistegagi - ja see on põhjus, miks evangeeliumi edasi kuulutatakse. Inimeste maailmas on palju häda ja viletsust, mõistmatust ja kannatusi. Pääseteeks neist on Jumala armastus, kusjuures see ei toimi mitte ainult üleloomulikul teel, vaid ka inimeste endi kaudu. Seega ei tähenda evangeeliumi kuulutamine mitte ainult sõnade tegemist, vaid palju enam Jumala armastuse edasijagamist oma elu kaudu. Nii nagu Jeesus ise oli rõõmusõnumiks maailmale, peaksid olema Tema järgijadki.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
27.03.2003

�les üles