« tagasi

Moraaliküsimused


Mind vaevab üks küsimus, nimelt kihlus ja kihlumine. Kui ma kihlun kellegagi, mis siis edasi saab? Kas ma tohin siis juba oma kihlatuga kokku elama minna? Kas võib ka enne kihlust koos elada? Või on erinevate uskude puhul see olukord erinev?

Mehe ja naise kooselu ehk abielu algab kristliku arusaama järgi laulatusega. Kihlus ei ole mitte abielu algus, vaid tõotus teineteisele truuks jääda ning teineteisega teatud aja möödumisel abielluda.

Kihlusperioodi võib võrrelda teatud prooviajaga, kusjuures tuleb meeles pidada, et teise inimese tundmaõppimisel ja hilisema kooselu õnnestumisel on märksa olulisemaid asju kui nn. seksuaalne sobivus. On loomulik, et kaks teineteist armastavat inimest soovivad seda armastust väljendada ka täielikus seksuaalses andumuses, kuid lugematute inimpõlvede poolt omandatud kogemused näitavad, et inimabielu ei rajane mitte niivõrd sellel, kuivõrd millelgi muul.

Abielu rajaneb vastastikusel armastusel, austusel ja usaldusel, valmidusel teineteist aidata ja toetada ning teineteisele kõige erinevamates olukordades - ka näiteks ajutiselt teineteisest eemal viibides - truuks jäämisel. Just taoliseks prooviajaks peaks olema kihluseperiood. Lisaks annab see enne abiellumist võetud aeg suurepärase võimaluse ühiste tulevikuplaanide arutamiseks, laulatuse- ja pulmaettevalmistuste tegemiseks jne.

Soovitan abiellumisega ja kokku elama asumisega mitte kiirustada - pealegi on õhtustel hüvastijättudel, ootusel ja taaskohtumistel taoline kordumatu võlu, mida ei ole mõtet kiirustades ja kärsitult kõrvale heita.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja
13.10.2004

�les üles