« tagasi

Piibel ja teoloogia


Kust sai Kain naise?Pühakirja ja Kiriku õpetuse järgi põlvnevad kõik inimesed esimesest, Jumala poolt vahetult loodud inimpaarist ehk Aadamast ja Eevast. See tähendab, et inimsoo jätkumiseks pidid nende lapsed soetama lapsi omavahel, nii et Kaini naiseks oli tema õde.

Asjaolu, et Piibel ei kõnele meile sellest, et Kaini ja Aabeli kõrval oleks Aadamal ja Eeval olnud ka tütreid, ei tähenda, et neid polnud. 1. Moosese raamatu 5:4 on öeldud, et Aadamale sündis [pärast Setti] «poegi ja tütreid» – küllap sama käib ka varasema aja kohta.

Taolisele arusaamale vaieldakse sageli vastu Moosese Seaduse tsiteerimisega, kuna see keelab lähisugulaste vahelised abielud, ent siin on tegemist märksa hilisema korraldusega ning taolistest suhetest sündivaid lapsi puudutavad ohud võimenduvad alles ajapikku seoses korduvate geenimutatsioonidega, nii et esimeste inimeste puhul taolist probleemi ei olnud.

Huvitaval kombel on ka tänapäeva geeniteadlased oma uurimistöö tulemusena tuvastanud, et kõikidel praegu elavatel inimestel peab olema üks ühine «esiema», keda tavaliselt nimetatakse Aafrika Eevaks, kuna ta elanud teadlaste väitel umbes 200 000 aastat tagasi nimelt Aafrikas. See ei tähenda, nagu väidaksid teadlased, et tollal elaski kogu maailmas vaid üksainus naine – küll aga on näiteks Eestis vastava alaga tegelenud akadeemik Richard Villems sedastanud, et «kõik inimkonna sügavamad harud on Aafrikas, nooremad harud on kõik Euraasias, Ameerikas, Austraalias ja see puu läheb kokku üheks inimeseks.»

Piiblit lugedes tuleb alati meeles pidada, et tegemist ei ole raamatuga, mis üritaks anda meile ammendavat ülevaadet kõigest, sh loodusteaduslikest faktidest. Tähtis on piiblilugude kaudu meile edastatav sõnum, milleks inimese loomise puhul on teadmine, et võlgneme oma olemasolu Jumalale, ning Kaini puhul ühelt poolt see, millised tagajärjed toob endaga kaasa viha ja kadedus oma venna vastu, teisalt aga sõnum halastavast Jumalast, kes annab ka rängalt patustanule võimaluse uueks alguseks.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
22.02.2017

�les üles