« tagasi

Piibel ja teoloogiaKõige esimene ja ilmselt olulisim vastus sellele küsimusele on, et inimene saab oma patud andeks üksnes Jumala armu läbi usus Jeesusesse Kristusesse, kes on meid oma kannatuste, ristisurma ja surnuist ülestõusmise läbi patust ja surmast lunastanud ning Jumalaga lepitanud. Kuna usk on Jumala Püha Vaimu and inimesele, ei ole võimalik ilma Temata ega Talle vastu pannes Kristusesse uskuda ega oma patte andeks saada.

Laiemalt vaadates võime näha mitmesuguseid viise, kuidas Jumal oma Vaimu läbi inimest kõnetab ning teda juhtida ja päästa tahab – ning järelikult ka seda, kuidas inimene võib Püha Vaimu Teda tagasi lükates teotada ja nõnda talle pakutud päästest ilma jääda.

Näiteks tuletab Püha Vaim inimesele meelde tema patte ja kutsub teda kahetsusele – inimene aga püsib kangekaelselt patus ega mõtlegi kahetseda. Selleks võib olla ükskõik, milline põhjus, näiteks seepärast, et ta arvab, et kui Jumal on armastus, siis annab Ta niikuinii kõik patud (juba ettegi) andeks. See on arvamus, mida võib tänapäeval kohata väga sageli – tegelikult aga teeb inimene nõnda Jumalale enda päästmise võimatuks, kuna inimene lihtsalt ei kuula ega tee seda, mida Jumal talle tema päästmiseks ütleb. See on, nagu keegi viskaks uppujale päästerõnga, aga uppuja ei mõtlegi sellest kinni haarata, vaid nõuab, et ta tuleb päästa ilma selleta.

Võib juhtuda ka täpselt vastupidi: kuigi Püha Vaim kutsub inimest uskuma Jumala halastusse, lükkab inimene selle kutse tagasi ja jääb kangekaelselt meeleheitesse – tihti kaasneb sellega isekas enesehaletsus. Taas on tulemuseks olukord, kus Jumal küll pakub inimesele oma päästet, aga inimene ei võta seda vastu, osutades nõnda Pûha Vaimu suhtes usaldamatust ja Teda seeläbi solvates.

Taolisi olukordi võib olla teisigi, kõige olulisem aga on siinjuures, et mitte Jumal ei taha inimestele teatavat sorti pattu (pattu Püha Vaimu vastu) mitte andeks anda, vaid tegelikult inimene sulgeb end ise andeksandmise võimalusele, mille Jumal talle sellesama Püha Vaimu läbi kingib.

Jeesus ütleb need sõnad, mille kohta küsimus käib, pärast seda, kui Teda, kes on Jumala Poeg ning teeb oma tegusid Püha Vaimu väega, on süüdistatud koostöös kuradiga. See on samuti Tema kui Jumala poolt inimestele kingitud pääsetee, kelle kaudu ainsana inimesed võivad leida lunastuse ja pattude andeksandmise, tagasilükkamine. Kusjuures Jeesus läheb oma ennastandvas armastuses meie vastu niikaugele, et Ta ei tee numbrit sellest, kui keegi peaks Teda ennast teotama – selle pärast ei jäta Ta tegemata kõike vajalikku inimeste päästmiseks –, vaid Ta muretseb ainult selle pärast, et Tema vastu – ja Temasse uskuma kutsuva Püha Vaimu vastu – kõneldes jätavad inimesed ennast sellest pääsemise ja pattude andekssaamise võimalusest ilma.

Jeesus ise ütleb, et Jumal ei ole Teda läkitanud maailma üle kohut mõistma, vaid selleks, et maailm Tema läbi päästetud saaks – paraku peab Ta ka tõdema, et nende üle, kes Temasse ei usu, s.t kes Püha Vaimu kutset kuulda ei võta, on kohus juba mõistetud (Jh 3:17-18).

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
29.10.2013

�les üles