« tagasi

Piibel ja teoloogia


Sooviksin täpsustavat selgitust "Meie isa palve" kohta. Nimelt tuli minu II klassis käival lapsel õppida Meie isa palve, ainult et palve lõpurida erines tavapärasest: "....sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au. Aamen" Kirik praktikas kasutab minu teada ka sõna " ... vägi ja au. Igavesti. Aamen"

Sooviksin teada põhjendust, millist sisulist tähendust kannab Meie isa palves sõna "Igavesti". Ja kas sõna "igavesti" ärajätmine kooliõpikus on põhjendatud. Või on tegemist Meie isa palve reformimisega??? Loodan siiski, et tegemist on trükiveaga, aga ei tahaks, et laps õpiks sellise asja nö "ära" sellepärast, et kooliõpikus on nii kirjutatud ja see on ainuõige.


Vabandan esmalt, et vastus on väga pikalt viibinud. Loodetavasti on sellest siiski pisut abi.

Kõigepealt kõige lihtsam vastus: kiriku poolt kasutatavas traditsioonilises Meie Isa palve tekstis on lõpulause järgmine: "Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen." Kui kooliõpikus on sõna "igavesti" puudu, siis on tõenäoliselt tegemist trüki- või hooletusveaga.

Samas ei ole lugu Meie Isa palve lõpulausega sugugi lihtne, kuna kõigis säilinud Uue Testamendi käsikirjades ei ole seda üldse, ja nendes, kus ta on, võib ta varieeruda. Vanemates tekstides lõpeb Meie Isa palve nii: "Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen." - näiteks katoliku kirikus lõpetatakse see palve tänapäevalgi tavapäraselt just nõnda.

Mõnes käsikirjas puudub lõpulausest sõna "vägi", mõnes "au", mõnes "riik", on olemas ka näiteks taoline lõpuvariant variant: "Sest Sinu päralt on vägi igavesti." Kõige pikem ja pidulikum lõpulause on aga taoline: "Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule igavesti. Aamen."

Sõna "igavesti" - kreeka keelest "eis tous aionas" tähendab antud kontekstis igikestvat aega, umbes nagu "alati". Meie Isa palve lõpulauses - õigemini lõpukiituses - väljendab see usku sellesse, et Jumal on üks ja igavene, ilma alguse ja lõputa, ja kui me võime kogu oma elu kõiges Tema kätte usaldada, sest Ta on kindel ja kõikumatu.

Martin Luther lõpetab oma Väikses Katekismuses Meie Isa palve seletuse nõnda:

"Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Mis see tähendab? See tähendab, et ma pean olema kindel selles, et selline palve on meelepärane Isale taevas ja et Ta võtab seda kuulda; sest Tema ise on käskinud meid nõndaviisi paluda ning tõotanud, et Ta tahab meid kuulda. Aamen, aamen, see tähendab: jah, jah, see sünnib tõesti nõnda."

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja
04.02.2005

�les üles