« tagasi

Piibel ja teoloogia


Mul on mure. Mõni kuu tagasi jagati tänaval RHEMA (kodulehekülg www.rhemainc.org) postkaarte. Võtsin ka ühe, mis andis mulle võimaluse tellida tasuta venekeelse "Uue Testamendi". Kasutasin võimalust, kuna valdan vene keelt ja minu pere on kakskeelne. Nüüd saabuski saadetis "Новый Завет", milles on Уитнесс Ли (ei tea, kuidas nime ladina tähtedega kirjutada) kommentaare kohati rohkemgi, kui "Uue Testamendi" tekste. Uurisin venekeelseid kodulehekülgi Уитнесс Ли ja tema õpetaja Вочман Ни kohta ja ma hakkasin kahtlema selles, kas Уитнесс Ли kommentaare võib usaldada. Palungi vastust tema tausta ja hariduse kohta ja millisesse kogudusse ta kuulub ning kas tegemist on valeõpetusega. Ja kui teda usaldada ei või, siis kas viskan raamatu ahju või kaminasse.

Witness Lee (hiinapäraselt Li Changshou) oli Põhja-Hiinast pärit ning kristlikus (baptisti) perekonnas kasvanud jutlustaja, õpetaja ja kirjamees, kes elas aastail 1905-1997. Noores eas tutvus ta endast paar aastat vanema Watchman Nee"ga (hiinapäevaselt Ni Tuesheng), kes elas aastail 1903-1972, ning neist said lähedased kaastöölised evangeeliumi kuulutamisel ja kristliku kirjanduse avaldamisel.

Witness Lee elas suure osa oma elust väljaspool Hiinat, viimased 35 aastat Ameerika Ühendriikides, Watchman Nee aga pidas õigeks jääda Hiinasse ka pärast kommunistliku reþiimi kehtestamist. 1952. aastal ta vangistati ning vangistuses ta ka suri. Tegemist oli väga mõjukate misjonäridega, kes rajasid sadu kogudusi, millesse kuulub kümneid tuhandeid liikmeid.

Üheks oluliseks arusaamaks, mis mõlemaid ühendas, oli seisukoht, et kirik või kogudus kui Kristuse Ihu saab olla vaid üks ning ainus lubatav põhjus erinevate koguduste moodustamiseks saab olla geograafiline. Niisiis peavad nende arusaama järgi ühe paikkonna (näiteks ühe linna) kristlased moodustama üheainsa koguduse (nii nagu näiteks Uues Testamendis on juttu Korintose kogudusest või Efesose kogudusest).

Witness Lee peateoseks on piiblikommentaar, mis kannab nime Life-Study of the Bible. Tegemist on väga põhjaliku, kõiki Vana ja Uue Testamendi raamatuid hõlmava üle 25000-leheküljelise teosega, mille ingliskeelne väljaanne koosneb 38 köitest. Tõenäoliselt on küsimuses nimetatud venekeelse Uue Testamendi väljaande puhul tegemist just nende kommentaaridega.

Kommentaaride sisu kohta on raske langetada põhjapanevat otsust ilma nendega põhjalikult tutvumata. Põgusa lugemise alusel jääb mulje, et üheks oluliseks põhimõtteks on lugeja juhtimine selles suunas, et ta võiks ning oskaks pühakirjasõna mõista ning rakendada lähtudes oma igapäevaelust tunnistava kristlasena. Teiseks - ja võib-olla kõige tähtsamaks - taotluseks on pühakirja tõlgendamine koguduse kui Kristuse Ihu seisukohalt: iga kristlane on küll isiklikus suhtes Jumalaga, kuid ta saab kristlaseks olemist praktiseerida ainult Kristuse Ihu ehk koguduse liikmena.

Kommentaaride oluliseks sisuliseks puuduseks tundub olevat traditsioonilistele kirikutele (roomakatoliku, õigeusu, luterlikule) omase sakramentaalse arusaama puudumine, nii näiteks mõistetakse armulauda küll Kristuse kannatuste ja surma mälestamisena ja omavahelise osadussöömaajana, aga peetakse seda samal ajal siiski vaid sümboliks, mis "kujutab" leiva ja veini näol osasaamist Kristuse Ihust ja Verest.

Raamatut ahju visata ei ole mõtet, küll aga tuleb pidada meeles, et kõigile oma voorustele vaatamata, mis kõnealusel kommentaaril võivad olla, ei ole ta tõenäoliselt päris kooskõlas - vähemalt mitte kõiges - kiriku õpetusega ega Pühakirjaga nii, nagu traditsioonilised kirikud on seda mõistnud ja seletanud.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
25.09.2008

�les üles