4. OSA. VAIMULIK AMET
11. peatükk. Emerituur

§ 95. Emerituuri arvatud vaimuliku õigused

(1) Emerituuris oleval vaimulikul on õigus pidada jumalateenistusi ja talitusi kokkuleppel kohaliku vastutava vaimulikuga.
(2) Emerituuris oleval vaimulikul on õigus kanda ametiriietust ja ametitunnuseid vastavalt tema ordinatsioonile ja emerituuri arvamise hetkel peetud ametikohale.TAGASI