4. OSA. VAIMULIK AMET
11. peatükk. Emerituur

§ 94. Vaimuliku emerituuri arvamine

(1) Vaimulik arvatakse emerituuri 65-aastaseks saamisel, kui tema ametiaega ei ole ettenähtud korras pikendatud, või tervislikel põhjustel. Otsuse vaimuliku emerituuri arvamise kohta teeb konsistoorium.
(2) Emeriitvaimulik kannab järgnevat ametinimetust vastavalt tema ordinatsioonile või emerituuri arvamise hetkel peetud ametikohale: peapiiskop emeritus, piiskop emeritus, praost emeritus, õpetaja emeritus või preester emeritus, diakon emeritus.
(3) Kui emerituuri arvatud vaimulik jätkab hiljem tööd EELK-s, siis ei kasutata tema ametinimetusega täiendit emeritus.TAGASI