2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
1. peatükk. Üldsätted

§ 8. Mõistete kasutamine

Kirikuseadustiku käesolevas osas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) Jumalateenistus on missa ehk jumalateenistus armulauaga, sõnajumalateenistus, palvus või muu jumalateenistuslik toiming, mis on ette nähtud käsiraamatus või kasutamiseks lubatud korras.
2) Korraline jumalateenistus on pühapäeval, kirikupühal ja palvepäeval peetav missa või sõnajumalateenistus.
3) Kiriklik talitus hõlmab sakramente, õnnistamis-, eestpalve- ja pühitsemistalitusi ning vaimuliku ja töötegija ametisseadmist, mis on loetletud käesolevas kirikuseadustiku osas, käsiraamatus ja kasutamiseks lubatud korras.
4) Kui ei ole eristatud peapiiskopi ja piiskopi ametikohast tulenevaid õigusi ja kohustusi, tähendab mõiste "piiskop" EELK vaimulikku, kes on ordineeritud piiskopiks.

TAGASI